teft%20logo-02

Teft Eiendom AS 
 

Vår visjon er at både selger og kjøper av bolig skal være trygge på at handelen er over når nøkkelen er overlevert. BMTF

Prisliste

Eierskifterapport

Leilighet
kr 4500
Leilighet NS 3600
0-70 m2
kr 7000
Leilighet NS 3600
70-100 m2
kr 8000
Leilighet NS 3600
100-260 m2
kr 9500
Enebolig
kr 6200
Enebolig og småhus NS 3600 inkl. 2 våtrom og kjøkken
0-150 m2
kr 11000
Enebolig og småhus NS 3600 inkl. 2 våtrom og kjøkken
150-250 m2
kr 13000
Enebolig NS 3600 inkl. 2 våtrom og kjøkken
250 m2
kr 16000
Tillegg for leilighet/boenhet
kr 1500
Rekkehus
kr 5400

Eierskifterapport våtrom

Kontroll av bad, Kjøkken, toalettrom, vaskerom (blokker/BBL).
Arealoppmåling
kr 3800

Verdi og lånetakst

Pris ved forespørsel
kr 3800
Fagmann på visning uten rapport inntil 1 time
kr 1000

Eierskifterapport

Eierskifterapport
Fritidsbolig
kr 6000

Eierskifterapport

Fritidsbolig NS 3600 inkludert 2 våtrom og kjøkken
kr 9500

Skade og reklamasjonstakst

Etter medgått tid
(pr time)
kr 1200

Tillegg

Tillegg pr. våtrom
kr 1000
Hulltaking per stk. valgfri
kr 500
Tillegg andre bygninger/garasje
kr 1000
*Ny takst innen 12 mnd. med samme eier tilstås rabatt på 50%

Alle priser er inkl. mva
teft%20logo-02
Brannstasjonveien 8
4312 Sandnes
Tel: 911 74 769
Mail : terje@tefteiendom.no