Selgeren, kjøperen og tryggheten!

Vår ambisjon er at både selger og kjøper av bolig skal være trygge når handelen er over og nøkkelen er overlevert.
Takstmann Sandnes, leverer blant annet våtromsrapporter og verdivurderer boliger.

Eierskifterapport

Eierskifterapporten skal brukes for å kontrollere bygningsdeler der det erfaringsmessig kan oppstå konflikter mellom kjøper og selger.
Vi anbefaler alltid eierskifterapport ved omsetting av bolig. Eierskifterapporten bygger på NS 3600, og er en tilstandsrapport som kontrollerer bygningsdeler der det er erfaringsmessig oppstår en del konflikter mellom kjøper og selger i etterkant av salget.

*Eierskifterapport *Skadetaksering *Verditakst

Når du skal gjøre en av de viktigste investeringene i ditt liv, kan det være lurt å ta med en fagmann på visning.

TJENESTER

PB231965

Eierskifterapport for enebolig tar for seg

  • Våtrom                                                           
  • Rom under terreng                                      
  • Krypkjeller                                                   
  • Loft                                                                 
  • Konstruksjon                                                 
  • Drenering                                                       
  • Tak 
PB231953

En kvalifisert fagmann klassifiserer de forskjellige delene av boligen din og angir en tilstandsgrad på dette med tilstandsgrader og fargekoder*.

Fargekoder i rapporten gjør det enkelt å navigere for å finne hva som kan være feil og mangler. Fargekodene vil da være til stor nytte for kjøperen, og selvfølgelig vil det være en trygghet for selgeren. I Boligtilstandsrapport™ vil man på siste side finne forslag til tiltak for å utbedre skader med TG 2 og TG 3.

ANSATTE

ansatte01

Byggmester og takstmann Terje Tollefsen

Teft Eiendom er et selskap innen bygg og eiendom, med taksering - boligtilstandsrapport som hovedfelt. Selskapet drives av Terje Tollefsen, som har flere års erfaring innen bygg og anlegg. Han er utdannet byggmester og er bygningstakssakkyndig. Han er sertifisert til tilstandsrapport, skadetakst og verditakst. Teft Eiendom opererer primært i Rogaland.